<%@ Language=Inherit from Web %> PZHGP Oddział Drezdenko

 

Aktualności          

Zarząd Oddziału
Komisje Oddziału

Wyniki 2014

Wyniki 2013

Wyniki 2012
Gołębie stare i młode

-
Mistrzostwo w kat.
A, B, C, D, Maraton i GMP

-
GMP gołębi młodych

Wyniki 2011
- Mistrzostwo w kat.
A, B, C, D, Maraton i GMP

Gołębie stare
- Supermistrzostwo
- Sekcja Barlinek
- Sekcja Choszczno
- Sekcja Drezdenko

- Sekcja Dobieg.-Draw.
- Sekcja Stare Kurowo

Gołębie młode
-
Mistrzostwo w kat. 
GMP gołębi młodych

- Supermistrzostwo
- Sekcja Barlinek
- Sekcja Choszczno
- Sekcja Drezdenko
- Sekcja Dobieg.-Draw.
- Sekcja Stare Kurowo

Wyniki 2010
-
Mistrzostwo w kat.
A, B, C, D, Maraton i GMP

Gołębie stare
- Supermistrzostwo
- Sekcja Drezdenko
- Sekcja Dobieg.-Draw.
- Sekcja Stare Kurowo
- Sekcja Choszczno

Gołębie młode
- Supermistrzostwo
- Sekcja Drezdenko
- Sekcja Dobieg.-Draw.
- Sekcja Stare Kurowo
- Sekcja Choszczno

Wyniki 2009
-
Mistrzostwo w kat.
A, B, C, D, Maraton i GMP

Gołębie stare
- Supermistrzostwo
- Sekcja Drezdenko
- Sekcja Dobieg.-Draw.
- Sekcja Stare Kurowo
- Sekcja Choszczno

Gołębie młode
- Supermistrzostwo
- Sekcja Drezdenko
- Sekcja Dobieg.-Draw.
- Sekcja Stare Kurowo
- Sekcja Choszczno

Wyniki 2008
-
Mistrzostwo w kat.
A, B, C, D, Maraton i GMP


Gołębie stare
- Supermistrzostwo
- Sekcja Drezdenko
- Sekcja Dobieg.-Draw.
- Sekcja Stare Kurowo
- Sekcja Choszczno

Gołębie młode
- Supermistrzostwo
- Sekcja Drezdenko
- Sekcja Dobieg.-Draw.
- Sekcja Stare Kurowo
- Sekcja Choszczno

Wyniki 2007
-
Mistrzostwo w kat.
  A, B, C, D

-
Supermistrzostwo 
- Sekcja Drezdenko
- Sekcja Dob-Darw.
- Sekcja Strz.-Kurow.

Wyniki 2006
-
Mistrzostwo w kat.
  A, B, C, D

G A L E R I A

Rozdanie nagród
za sezon 2012 
Karnawałowa Zabawa Taneczna Hodowców Oddziału Drezdenko


XXX Okręgowa
Wystawa Gołębi Pocztowych
Okręgu Gorzów Wlkp.


Rozdanie nagród za sezon 2011

Wręczenie nagród 
za sezon lotowy 2010

Filmy ze startów gołębi

Linki

Pogoda

Tu można zgłaszać gołębie przybłąkane Oddziału Drezdenko

Top Lista
Gołębie Pocztowe

    Rysunek1.gif (49861 bytes)

 

 

 

 

LOT PRÓBNY

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że lot próbny gołębi młodych odbędzie się z miejscowości:
- Gorzów Wlkp. (dla Sekcji Drezdenko I, Drezdenko II, Międzychód, Stare Kurowo i Dobiegniew)
data lotu 10.08.2014 r. (niedziela) - koszowanie gołębi na lot próbny odbędzie się w dniu 09.08.2014 r. (sobota)

            GODZINY ZAŁADUNKU GOŁĘBI NA KABINĘ TRANSPORTOWĄ 
     Z PUNKTÓW WKŁADAŃ NA LOT PRÓBNY

Miejscowość

Punkty wkładań

 

Drezdenko II Międzychód

Drezdenko I

Stare  Kurowo Dobiegniew

Lot próbny Gorzów Wlkp.

18:30-19:00
(koszowanie 
do przyczepy)
16:30-17:30
(koszowanie 
na samochód)
19:30-20:00
(koszowanie 
do przyczepy)
20:15-20:45
(koszowanie 
na samochód)
21:00-21:30
(koszowanie 
na samochód) 

Organizacja lotów gołębi młodych  w sezonie 2014.

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że plan lotów gołębi młodych będzie obejmował 4 loty konkursowe według poniższego planu:
17.08.2014 Nd Lot nr 1 - Milmersdorf
24.08.2014 Nd Lot nr 2 - Gransee
31.08.2014 Nd Lot nr 3 - Wittenberge I
07.09.2014 Nd Lot nr 4 - Wittenberge II

Jednocześnie informujemy, że spisy gołębi młodych na sezon 2014 należy składać 
w sekcjach do dnia 31.07.2014 r. 
Spisy należy złożyć w trzech egzemplarzach
wpisując gołębie od numerów najmniejszych do największych. 
Dodatkowo na spisie literą G, S lub T zaznaczyć należy gołębie z 40-tki do Mistrzostw Polski Gołębi Młodych.

Pod tym linkiem można sprawdzić prawidłowość zapisanych gołębi przez Rachmistrza Oddziału Drezdenko.
Spisy młodych


Określenie zasad współzawodnictwa lotowego na szczeblu 
Oddziału w sezonie 2014 w lotach gołębi dorosłych.

W sezonie 2014 Mistrzostwo Oddziału Drezdenko oparte będzie na zasadach 
Regulaminu Lotowo-Zegarowego, oraz Regulaminu o Mistrzostwo Polski.
Lista Oddziałowa będzie podstawą do naliczenia Supermistrzostwa Oddziału.
W rywalizacji o Mistrzostwo Oddziału będą mogli uczestniczyć Hodowcy, 
którzy oddali spisy gołębi wraz z zaświadczeniami o szczepieniach
 i będą konstatować swoje gołębie do zegara, który przeszedł weryfikację. 
Dotyczy to także Elektronicznych Systemów Konstatujących, które posiadają wersję 
oprogramowania dopuszczoną przez Zarząd Główny PZHGP. 

Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału odbywać się będzie w następujących kategoriach:
- Supermistrzostwo Oddziału;
- Mistrzostwo Punktowe kat. E lotów krótko i długodystansowych;
- Mistrzostwo Gołębi Rocznych;
- Kat. A, B, C, D, Maraton;
- Generalne Mistrzostwo Polski;
- Najlepszy Lotnik Oddziału oraz Najlepszy Lotnik w kategoriach i GMP 
- Najlepszy Roczny Lotnik Oddziału

Współzawodnictwo lotowe o Supermistrzostwo Oddziału  
- wyliczane będzie na bazie 1:5 (20 %) z wytypowanej przed sezonem lotowym 50-tki gołębi;
- obowiązywać będzie punktacja stosowana w Generalnym Mistrzostwie Polski;
    w lotach od 100 km do 300 km pierwszy gołąb na liście będzie zdobywał 20 pkt., a ostatni 16 pkt.;
    w lotach od 300 km do 500 km pierwszy gołąb na liście będzie zdobywał 40 pkt., a ostatni 32 pkt.;
    w lotach od 500 km do 700 km pierwszy gołąb na liście będzie zdobywał 60 pkt., a ostatni 48 pkt.;
    w lotach powyżej 700 km pierwszy gołąb na liście będzie zdobywał 90 pkt., a ostatni 72 pkt.;

- w lotach od 100 km do 300 km punktowało będzie 6 pierwszych gołębi danego hodowcy; 

- w lotach od 300 km do 500 km punktowało będzie  5 pierwszych gołębi danego hodowcy;
- w lotach od 500 km do 700 km punktowało będzie  4 pierwsze gołębi danego hodowcy;
- w lotach powyżej 700 km punktowały  będą  3 pierwsze gołębie danego hodowcy;

Współzawodnictwo lotowe o Mistrzostwo Lotów Krótkodystansowych  

- wyliczane będzie na bazie 1:5 (20 %) z wytypowanej przed sezonem lotowym 50-tki gołębi z lotów do 400 km;
- obowiązywać będzie punktacja stosowana w Generalnym Mistrzostwie Polski;
- punktowało będzie 5 pierwszych gołębi danego hodowcy;
- z każdego lotu objętego tym współzawodnictwem pierwszy gołąb na liście będzie zdobywał 30 pkt.,

Współzawodnictwo lotowe o Mistrzostwo Lotów Długodystansowych  
- wyliczane będzie na bazie 1:5 (20 %) z wytypowanej przed sezonem lotowym 50-tki gołębi z lotów od 500 km;
- obowiązywać będzie punktacja stosowana w Generalnym Mistrzostwie Polski;
- w zależności od długości lotu punktowało będzie:
- z lotów Rheine - 4 pierwsze gołębie danego hodowcy (pierwszy gołąb na liście będzie zdobywał 60 pkt);
- z lotów typu maraton - 3 pierwsze gołębie danego hodowcy (pierwszy gołąb na liście będzie zdobywał 90 pkt);

Współzawodnictwo lotowe o Mistrzostwo Gołębi Rocznych
- wyliczane będzie na bazie 1:5 (20 %) z całości rocznych gołębi na spisie, z lotów do 400 km;

- obowiązywać będzie punktacja stosowana w Generalnym Mistrzostwie Polski;
- punktowało będzie 5 pierwszych gołębi danego hodowcy;

- z każdego lotu objętego tym współzawodnictwem pierwszy gołąb na liście będzie zdobywał 20 pkt., 


Współzawodnictwo lotowe w Kat. A, B, C, D, Maraton
- wyliczane będzie z wytypowanej 50-tki gołębi na spisie z list sekcyjnych, oddziałowych lub połączonych oddziałów;
- pozostałe zasady według regulaminu tak jak w Mistrzostwie Polski;
- po zakończonym sezonie lotowym wyliczać można wyniki tylko z kompletem konkursów;

 Współzawodnictwo lotowe w Generalnym Mistrzostwie Polski
- wyliczane będzie z wytypowanej 50-tki gołębi na spisie z list sekcyjnych, oddziałowych lub połączonych oddziałów; 
- pozostałe zasady według regulaminu Generalnego Mistrzostwa Polski


Współzawodnictwo lotowe o Najlepszego Lotnika Oddziału
- wyliczane będzie z całości gołębi na spisie;
- o kolejności lotników decydować będzie w pierwszej kolejności najwyższa liczba zdobytych konkursów, 
następnie liczba zdobytych punktów, a potem konkurso-kilometrów;

Współzawodnictwo lotowe o Najlepszego Rocznego Lotnika Oddziału
- wyliczane będzie z całości gołębi rocznych na spisie;
- o kolejności rocznych lotników decydować będzie w pierwszej kolejności najwyższa liczba zdobytych 
konkursów, następnie liczba zdobytych punktów, a potem konkurso-kilometrów;

Współzawodnictwo lotowe o Najlepszego Lotnika Oddziału w kat. A,B,C,D, GMP i Maraton
- wyliczane będzie z wytypowanej 50-tki gołębi na spisie;
- nie będzie stosowany podział na płeć;
- pozostałe zasady według regulaminu tak jak w Mistrzostwie Polski;


Określenie zasad przyznawania nagród we współzawodnictwie lotowym.

- z każdego lotu 20 pierwszych gołębi otrzyma dyplomy
- po zakończeniu sezonu w każdej kategorii współzawodnictwa pierwszych trzech Mistrzów otrzyma puchary i dyplomy
(przewidziane są także nagrody rzeczowe)
- w kategorii Supermistrzowskiej dyplomy otrzyma 17 Przodowników,
- w pozostałych kategoriach współzawodnictwa dyplomy otrzyma 7 Przodowników, 
- najlepsze trzy lotniki w każdej kategorii współzawodnictwa otrzymują puchary i dyplomy, 

Relacja z wypuszczenia gołębi dorosłych Oddziału Drezdenko 
do lotu z miejscowości Milmersdorf w dniu 27.04.2014 r.


Komunikat Zarządu Oddziału Drezdenko
dotyczący organizacji lotów w sezonie 2014.

   

                               GODZINY ZAŁADUNKU GOŁĘBI NA KABINĘ TRANSPORTOWĄ 
                 Z PUNKTÓW WKŁADAŃ NA SEZON LOTOWY 2014

Miejscowość

Punkty wkładań

 

Drezdenko II Międzychód

Drezdenko I

Stare  Kurowo Dobiegniew Barlinek

Milmersdorf
Gransee

16:00-18:00
(koszowanie 
do przyczepy)
19:00-19:30
(koszowanie 
na samochód)
18:30-20:30
(koszowanie 
do przyczepy) 
20:45-21:00
(koszowanie 
na samochód)
21:30-22:00
(koszowanie 
na samochód)
22:45-23:15
(koszowanie 
na samochód i do przyczepy)

Wittenberge

15:00-17:00
(koszowanie 
do przyczepy)
18:00-18:30
(koszowanie 
na samochód)
17:30-19:30
(koszowanie 
do przyczepy) 
19:45-20:00
(koszowanie 
na samochód)
20:30-21:00
(koszowanie 
na samochód)
21:45-22:15
(koszowanie 
na samochód i do przyczepy)

Uelzen

13:00-14:30
(koszowanie 
do przyczepy)
15:30-15:45
(koszowanie 
na samochód)
15:00-16:30
(koszowanie 
do przyczepy) 
16:45-17:00
(koszowanie 
na samochód)
17:30-17:45
(koszowanie 
na samochód)
18:30-18:45
(koszowanie 
na samochód i do przyczepy)


Rheine

9:00-10:30
(koszowanie 
do przyczepy)
11:30-11:45
(koszowanie 
na samochód)
11:00-12:30
(koszowanie 
do przyczepy) 
12:45-13:00
(koszowanie 
na samochód)
13:30-13:45
(koszowanie 
na samochód)
14:30-14:45
(koszowanie 
na samochód i do przyczepy)


Sint Niklaas

w późniejszym terminie

Obsada gołębi w klatkach (przyczepa i samochód): lot nr I i II - 36 szt.,
Obsada gołębi na pozostałe loty będzie uzależniona od ilości wkładanych gołębi na lot.

W lotach mogą uczestniczyć jedynie gołębie zgłoszone przez hodowców 
na spisach złożonych przed sezonem lotowym.  
Gołębie spoza spisu przez pierwsze trzy loty nie mogą uczestniczyć w lotach i nie mogą być przyjmowane 
na punktach wkładań. 
Na każdy lot obowiązywać będzie seria i kolor obrączek kontrolnych dostarczonych przez Zarząd Oddziału.

Przy koszowaniu:

Komisja Lotowa i Zegarowa mają obowiązek sporządzić protokół nastawiania i otwarcia zegarów. 
Protokół komisji lotowej i zegarowej należy wykonać w 2 (dwóch) egzemplarzach według wzoru podanego tutaj. 

Protokół ten powinien być podsumowany i być zgodny z ilością wkładanych gołębi i nastawianych zegarów. 

Sprawdzenie gołębi wkładanych na lot należy wykonać na listach startowo-zegarowych 
lub w przypadku systemów ESK na protokołach wkładań z elektronicznych systemów konstatujących.

UWAGA: Każdy hodowca otrzyma jeden egzemplarz listy startowo-zegarowej, z którego sam wykonana kopie
na wszystkie loty sezonu.

Zgodnie z Regulaminem Generalnego Mistrzostwa Polski przed każdym lotem zaliczanym do GMP (loty od 4 do 14)   należy wytypować serię 10 gołębi zgłoszonych do tej rywalizacji.
W przypadku zegarów elektronicznych należy gołębie seryjne zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i powinny być one koszowane jako 10 pierwszych.
W przypadku gdy hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych.
Hodowcy korzystający z zegarów tradycyjnych i z listy startowo-zegarowych gołębie seryjne powinni zaznaczyć
w rubryce "seryjny" oraz dodatkowo wpisać jako 10 pierwszych w rubryce „ typowanie”.


Na każdy lot listy startowo-zegarowe i protokoły wkładań z elektronicznych systemów konstatujących 
muszą być sporządzone w 3 egzemplarzach.

Po jednej kopii każdej listy startowo-zegarowej, oraz każdego protokołu wkładań ESK należy przekazać konwojentowi przed odjazdem kabiny.

Oryginał protokołu komisji lotowej i zegarowej, oryginały wraz z kopiami list startowo-zegarowych, 
i protokołów wkładań ESK należy przekazać komisji zegarowej, która ma obowiązek zabezpieczyć 
je zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym.

Otwarcie zegarów
Z lotów Milmersdorf, Gransee, Wittenberge i Uelzen otwarcie zegarów o godz. 18:00 w dniu lotu. 
Z lotów Rheine otwarcie zegarów o godz. 20:00 w dniu lotu.
Z lotów Sint Nickllas otwarcie zegarów o godz. 23:00 w dniu lotu. 
W przypadku braku limitu gołębi otwarcie zegarów odbędzie się o godzinie 18:00 
następnego dnia - dotyczy także pozostałych lotów, z których konkurs nie będzie zamknięty w pierwszym dniu.

Obecność hodowców na odbiciu kontrolnym jest obowiązkowa wraz z ESK. 
Należy sporządzić protokół odbicia kontrolnego.

UWAGA: Jeżeli hodowcy w trakcie trwania lotu zatrzyma się zegar, zobowiązany jest go dostarczyć
do komisji zegarowej. W żadnym przypadku nie może otwierać jego samodzielnie, 
musi to zrobić jedynie komisja zegarowa. Jeżeli nie zastosuje się do regulaminu 
i otworzy zegar samodzielnie w takim przypadku zegar zostanie wykluczony do końca sezonu lotowego. 


Dokumenty po odbytym locie.

W dniu otwarcia zegarów, po wypełnieniu i ostemplowaniu oryginał protokołu komisji lotowej i zegarowej,
oryginały list startowo-zegarowych i protokołów wkładań i przylotu z elektronicznych systemów konstatujących 
należy dostarczyć na adres sekretarza Oddziału: 
Wioletta Bartkowiak, ul. Niegosławska 10, 66-530 Drezdenko.
Kopię w/w dokumentów należy przesłać do rachmistrza Oddziału na adres:
Marcin Pawłowski
, ul. Jedności Robotniczej 1B, 66-520 Dobiegniew

Listy Startowo-Zegarowe nie mogą zawierać skreśleń i poprawek.
Taśmy zegarowe powinny być czytelnie opisane i ostemplowane.

Uwaga: Listy startowo-zegarowe muszą być podpisane przez przewodniczącego i dwóch członków 
komisji wkładaniowej i zegarowej oraz hodowcę. 

Protokoły nastawienia i otwarcia zegarów powinny zawierać w przypadku zegarów Benzing CC
wydruk kodu podpisane przez komisję. 

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie o ich zauważeniu lecz nie później niż 10 dni od odbycia lotu, 
prezesowi sekcji, a ten następnie do V-ce Prezesa d/s Organizacji Lotów. 

Sprawy nie poruszane w komunikacie reguluje Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP.


SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH do sprawdzenia
Tradycyjnie, jak co roku w podanym poniżej linku zamieszczone zostały spisy gołębi dorosłych 
na sezon lotowy 2014 złożone przez hodowców i wprowadzone do programu komputerowego przez 
Rachmistrz Oddziału Drezdenko.
Prosimy hodowców o sprawdzenie poprawności zapisu i zgłoszenie ewentualnych poprawek rachmistrzowi
pod numer  tel. 661 416 100 (dzwonić po godz. 18-tej).

Spisy do sprawdzenia.

PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH NA SEZON 2014.

Poniżej przedstawiamy wstępny plan lotów gołębi dorosłych Oddziału Drezdenko na sezon 2014.
Plan lotów uwzględnia zmiany wprowadzone w regulaminie Generalnego Mistrzostwa Polski
i Mistrzostw Polski w kategoriach. Plan objmuje 14 lotów konkursowych,
z których 7 zaliczanych będzie do kat. A, 7 do kat. B, 6 do kat. C, i dwa do kategorii Maraton.
Z lotów z miejscowości Rheine będzie sporządzana rejonowa lista konkursowa połączonych oddziałów
tj. Drezdenko, Gorzów Wlkp. i Sulęcin.
Loty typu maraton z miejscowości Sint Niklaas będą organizowane jako loty okręgowe
zgodnie z wymogami regulaminu GMP na lata 2014-2015.

W sezonie 2014 we współzawodnictwie o mistrzostwo Okręgu, Regionu oraz GMP i Mistrzostwa Polski
w kategoriach będzie można korzystać z list oddziałowych, rejonowych oraz list okręgowych.

 

Lp.

Data lotu

Miejscowość

Ilość km

Kat. lotu

Listy konkursowe
do wyliczeń


1.
 

Nd.27.04

Milmersdorf

130

A

oddziałowa


2.

Nd.04.05

Gransee

170

A

oddziałowa


3.

Nd.11.05

Wittenberge

260

A

oddziałowa


4.
 

Nd.18.05

Uelzen I 330 AB oddziałowa


5.

Nd.25.05

Rheine I

550

BC

oddziałowa i rejonowa


6.

Nd.01.06

Uelzen II 330 AB oddziałowa


7.

Nd.08.06

Rheine II

550

BC

oddziałowa i rejonowa


8.

Nd.15.06

Rheine III

550

BC

oddziałowa i rejonowa


9.

Nd.22.06

Uelzen III

330 AB oddziałowa


10.

So.28.06

Sint Niklaas I

800

CM

okręgowa


11.

Nd.06.07

Uelzen IV

330 A oddziałowa


12.

So.12.07

Sint Niklaas II

800

CM

okręgowa


13.

Nd.20.07

Uelzen V

340 B oddziałowa


14.

Nd.27.07

Rheine IV

550

C

oddziałowa i rejonowa

Wyniki lotów gołębi dorosłych 
Oddziału Drezdenko w kategoriach

Informujemy, że na nowej stronie Oddziału Drezdenko pod adresem www.pzhgpdrezdenko.pl 
umieszczone zostały wyniki rywalizacji o Mistrzostwo Oddziału Drezdenko  kategoriach w sezonie 2013.